Badrum

Beskrivning av projektet

Renovering av badrum i Tällberg i samarbete med JSB bygg, i samband med detta drogs allt vatten i huset om och avloppen i grundplatta byttes ut. #lgivvs #badrumsrenovering

Beställare

Privatperson

Var utfördes projektet?

Tällberg

Vad gjordes?

Badrumsrenovering