Fjärrvärme

Beskrivning av projektet

Utbyte av prefabricerad fjärrvärmeväxlarenhet på skola för att tillgodose ökat behov av värme och varmvatten vid tillbyggnad av kök #lgivvs #leksand #rörsvetsning #fjärrvärme

Beställare

Fastighetsbolag

Var utfördes projektet?

Leksand

Vad gjordes?

Byte av fjärrvärmeväxlarenhet