Installation av tvättränna

Beskrivning av projektet

Installation av tvättränna med beröringsfria blandare på distributionscentral för att minska smittspridning #lgivvs #leksand

Beställare

Företag

Var utfördes projektet?

Insjön

Vad gjordes?

Tvättränna med beröringsfria blandare